Irys M.D.S. S.C. Dębica
WITAJ NA NASZEJ STRONIE
MAPA STRONY | KONTAKT
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny

Do farb i lakierów olejnych, ftalowych i asfaltowych, środków BLACHOGUM oraz do zmywania plam, mycia części samochodowych. Działa drażniąca na skórę, działa szkoldiwie: może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Pary moga wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Działa bradzo toksycznie na organizmy wodne: może powodować długo utrzymujące się noekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi, Przechowywać pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytuniu. Nie wdychać par. Unikać zanieczyszczenia skóry. Nie wprowadzać do kanalziacji. Zastosować środku ostrożności zapobiegające wyładowaniem elektrostatycznym. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Unikać zrzutów do środowiska. i zasięgnąć rady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Produkt dostępny w opakowaniach:
0,5 l, 5 l, 10 l, 200 l.
Pobierz Adobe Reader\
pliki wymagają programu Acroba Reader       pobierz
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny
powiększ