Irys M.D.S. S.C. Dębica
WITAJ NA NASZEJ STRONIE
MAPA STRONY | KONTAKT
Rozpuszczalnik akrylowy

Rozcieńczalnik przeznaczony jest do farb i lakierów akrylowych. Nie wdychać płynu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku pąłknięcia, natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami)natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody prysznicem. NIE WYWOŁYWAĆ wymiotów. W przypadku dostania się do dróg oddechowych wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

Produkt dostępny w opakowaniach:
0,5 l, 5 l.
Pobierz Adobe Reader\
pliki wymagają programu Acroba Reader       pobierz
Rozpuszczalnik akrylowy
powiększ