Irys M.D.S. S.C. Dębica
WITAJ NA NASZEJ STRONIE
MAPA STRONY | KONTAKT
Rozpuszczalnik aceton techniczny

Do farb i lakierów, włókien sztucznych oraz jako zmywacz powierzchni przed malowaniem. Zawiera aceton. Działa drażniąco na oczy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać pojemnik w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć rady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Produkt dostępny w opakowaniach:
0,5 l, 5 l, 10 l, 200 l.
Pobierz Adobe Reader\
pliki wymagają programu Acroba Reader       pobierz
Rozpuszczalnik aceton techniczny
powiększ